Kies een situatie

Veranderingen in uw bedrijf? Check uw verzekeringen

Als er veranderingen zijn in uw bedrijf, veranderen ook uw risico's. Op uw huidige bedrijfsverzekeringen zijn die risico's niet automatisch meegenomen. Bij een schademelding kunt u dan van een koude kermis thuiskomen.

Uw schadeverzekeringen moeten afgestemd zijn op uw risico's. Om te voorkomen dat er bij bedrijfsveranderingen hiaten in de dekking ontstaan, checken wij of uw polissen ook eventuele nieuwe risico's verzekeren. Waar moet u aan denken?

Andere activiteiten
Als er door veranderingen in uw bedrijf nieuwe activiteiten plaatsvinden, willen wij graag uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven inzien. Op deze polis staat namelijk de zogenaamde verzekerde hoedanigheid. Die geeft aan welke activiteiten door de verzekering worden gedekt. Schade die betrekking heeft op andere werkzaamheden is dan niet verzekerd. Wij gaan na of uw verzekering uitgebreid moet worden of dat er een aparte verzekering nodig is die de risico's van de nieuwe activiteiten wél afdekt.

Veel verzekeringen kennen clausules bijvoorbeeld voor preventie en beveiliging. Niet iedere ondernemer houdt in de gaten of hij nog aan die clausules voldoet. Wij schenken er bij een check daarom specifiek aandacht aan.

Personeel
Gaat u (voor het eerst) personeel aantrekken? Heel belangrijk om dan direct alle risico's in kaart te brengen. Denk aan werknemersaansprakelijkheid, ongevallen, ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid. Wij bespreken mogelijke verzekeringsoplossingen met u.

Uitbreiding
U spreekt bij het afsluiten van uw schadeverzekeringen verzekerde bedragen af. Als uw bedrijf uitbreidt, kan het zijn dat het verzekerde bedrag te laag is en dan is er sprake van onderverzekering. Dat betekent dat bij schade de uitkering lager uitvalt. U moet dan een (groter) deel van de kosten zelf betalen.

Verhuizing
Gaat uw bedrijf verhuizen? Een aantal verzekeringen en clausules zijn gekoppeld aan uw bedrijfspand. Wat moet er aangepast worden? Zijn bijvoorbeeld de clausules op de polissen ook van toepassing op het nieuwe risicoadres? Zijn er andere verzekeringen nodig?

Andere wet- en regelgeving
Als wet- en regelgeving verandert, heeft dat vaak ook gevolgen voor wat u moet verzekeren.

Laat uw polissen regelmatig checken om na te gaan of u nog goed verzekerd bent. En neem actief contact op met ons kantoor als er iets verandert in uw bedrijf. Wij controleren uw verzekeringen en adviseren u over aanpassingen.22-01-2018
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top